Zorgen om zorgfraude

Het was wel even een item bij Nieuwsuur, over de zorgfraude, afgelopen week. Niet dat ik niet wist dat dit speelde, maar de hoogte van de fraude is bijna onvoorstelbaar.  De geschatte honderden miljoenen zou wel eens veel te laag kunnen zijn, als ik bijvoorbeeld de zorg die mijn moeder kreeg, afzet tegen het bedrag dat zij daarvoor moest inleggen en wat de overheid betaalde (let wel: geen slecht woord over de verpleging en de moeite die gedaan werd om alles goed voor elkaar te hebben) en dat vermeerderd met het bedrag dat door het uitblijven van de zorg die mijn broer als psychiatrisch patient al jarenlang misloopt.

Wat zijn situatie betreft: natuurlijk wil mijn broer zelf niet ‘geholpen’ worden: hij weet, net als zovelen in zijn situatie niet, wat voor een hulp hij kan krijgen. Wat voor hulp er überhaupt is voor mensen zoals hij. Is er ooit iemand geweest die in het sûkerpeën-land aangegeven heeft dat hij in aanmerking zou kunnen komen, met de juiste indicatie natuurlijk en bijbehorende geldstroom voor een verblijf in een aardige instelling, met leuke mensen in een enigszins zelfstandige woonruimte met als medebewoner een poes (of twee), met gelijkgezinde mensen en een aardige dagbesteding helemaal in zijn lijn? Ik vermoed dat zijn indicatie deels is ingegeven door zijn onwetendheid (en ja sorry, maar van zijn zus c.a. wil hij geen advies aannemen, erg verstandig overigens, mijn dochters zijn er nu ook achter gekomen) en deels door geldzucht bij de eerst betrokken zorgpartij, die uitgaande van de wens naar zelfstandigheid, maar helemaal niets doet en het geld opstrijkt. Blijkbaar wil het verzorgingshuis van mijn moeder haar plekje opvullen met haar zoon, door hem als een vroeg-demente bejaarde neer te zetten, althans dat waren zo’n beetje de laatste berichten, terwijl de man met goede zorg een redelijk normaal leven zou kunnen leiden buiten het land van de suikerbieten in een leuke instelling als Titurel bijvoorbeeld. Jammer dat MEE in Borsselen niet meewerkt aan de beantwoording van de hulpvraag die ik als naast betrokkene ingediend heb, maar misschien zijn die ook niet gebaat bij het organiseren van hulp buiten het eigen grondgebied misschien? Het schijnt dat het Zeeuwse dialect niet in Bergen op Zoom begrepen wordt.

Maar goed, daar gaat het even niet om. Als ik al die bedragen snel afzet tegen de uurtjes hulp en ondersteuning van de gemiddelde verpleeghuismedewerker en dat vermenigvuldig met al die mensen, die gelukkig wel in een zorginstelling zitten, dan moet er zoveel aan de strijkstok blijven hangen dat alle miljoenen nog te weinig is. Tel daarbij  namelijk nog op de onterechte declaraties van duizenden zorgbureau’s voor hulp aan huis, ondermaatse opvang in honderden zorg-boerderijen en niet te vergeten de rijke medelander die in een privé-kliniek getild wordt bij het leven (ik heb in eerste aanleg geen medelijden met zulke medelanders, maar opgelicht hoeven ze niet te worden) dat is uiteindelijk vijf miljard misschien nog te laag. 

Waarom ik de situatie met mijn broer ter sprake breng? Dat is om aan te geven dat al die miljarden die in zorgfraude verloren gaan, niet besteedt wordt aan zorg voor mensen die nu geen zorg krijgen en niet opgaan in het verbeteren van de zorg van mensen die al zorg krijgen. Het gaat om méér dan alleen fraude, het gaat om het systematisch ontzeggen van zorg aan de zwaksten in onze samenleving. Zij die namelijk wel in staat zijn om zorg te regelen of te laten regelen, hebben dat echt niet in die volle omvang nodig die zij aanvragen of laten aanvragen. 

Als het zorgsysteem in elkaar dondert, dan hebben wij allemaal een heel groot probleem: een economische crisis die misschien wel vergelijkbaar is met het instorten van de huizenmarkt. Noodmaatregelen zijn nodig: versterk de huisartsenpraktijken, die hun stads-, dorps- of streekgenoten wel moeten kennen in hun postcode-gebied (anders zijn ze ook geen knip voor hun neus waard) en laat die met veel ondersteuning de aanvragen doen bij één centraal loket bij de rijksoverheid. En breng de wijkzusters weer terug, die van rijkswege betaald worden. En als medelanders in een of ander systeem zelf nog een verzoek moeten gaan indienen of moeten ondersteunen, laten ze het dan doen in het Nederlands. Lijkt mij de allerbeste inburgeringsproef ooit.