» Archief Research

Het dochtertje van Jaïrus ontmoet Doornroosje….

Het dochtertje van Jaïrus ontmoet Doornroosje: personificaties van de katholieke kerk in Nederland aan het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw. In de periode na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1835 werkten de katholieken hard aan hun emancipatie en gelijkberechtiging. Het herstel werd eindelijk, na een moeizame […]

17-06-13
Lees verder »

Cornelis Calkoen op bezoek bij sultan Ahmed III

Cornelis Calkoen op audiëntie bij sultan Ahmed III Bronnen ‘Alle zaken van mijne audiëntie zijn wel afgelopen en tracteren mij tegenwoordig de ministers met bijzondere vriendschap ’t welk ik hope dat continueren zal’. (1 Met deze woorden berichtte Cornelis Calkoen, ambassadeur voor de Republiek der Verenigde Nederlanden bij de Verheven Porte te Constantinopel (1726-1744), aan […]

28-02-13
Lees verder »