Publicaties e.a.

Een greep uit publicaties, tentoonstellingen en overige werkzaamheden

Peer reviewed: “Die Gnadenstuhlvorstellung von Friedrich Wilhelm Mengelberg im Kölner Dom und die katholische Bewegung” in Klaus Hardering en Leonie Becks (eds.), Kölner Domblatt. Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins (Keulen: Kölner Dom Verlag, 2019) 147- 169.

“Crossing the distance: the church of St. Willibrordus in Utrecht and the cathedral of Our Lady Assumption in Jakarta. How the neo-Gothic style forms a link between the Netherlands and Indonesia,” in A. Odrowaz-Coates en S. Goswami, (eds.) Symbolic Violence in socio-educational Contexts. A post-colonial critique (Warsaw: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2017) 217-227.

‘Ite ad Joseph’; a short survey on textual concepts in the neo-gothic interior decoration in catholic churches in the 19th and first decades of the 20th century” in A. Odrowaz-Coates en S. Goswami (eds.), Language, Discourse & Society 1 (13) (2019) 59-69.

Internetpublicaties

“Album Neerlandia Catholica. Een geschenk van katholieke kunstenaars en schrijvers aan Leo XIII”, 2012; www.anneliesabelmann.com

“Het dochtertje van Jaïrus ontmoet Doornroosje: personificaties van de katholieke kerk aan het eind van de 19e en in het begin van de 20e eeuw”,  2013. #kerkverhalen.

“Die Maria Rosenkranzkirche in Eicken: eine stumme Predigt der Kunst”, tekst voor informatiebulletin gelijknamige kerk in Mönchengladbach en publicatie tijdschrift onderstaande vereniging, Duitse inleiding en Nederlandse samenvatting, april 2015, onder redactie van Wolfgang BuBler, voorzitter ‘Verein für christliche Kunst’ in Keulen en vml. pastoor Maria Rozenkranskerk. Te verkrijgen in de kerk.

Overige publicaties
“De beeldvorming en de receptie van ‘de Turk’ in de West-Europese kunst en cultuur vanaf de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie” in Turkije, niet zo ver als je denkt!, 1985, Uitgave Werkgroep Osmaanse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht onder redactie van Hans Theunissen.

Inventarisnr. 12 Rijksarchief in Utrecht: familiearchief de Geer van Jutphaas, Utrecht 1988.

Tentoonstelling in het kader van het bezoek van het Zweedse koningspaar aan Nederland in 1990 in Den Haag, gericht op de familie De Geer.

Topkapi en Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoeting sinds 1600, Amsterdam 1989 (redactielid en auteur).Bijdrage “Cornelis Calkoen op audiëntie bij sultan Ahmed III”, p. 26-36.

Artikel “Al wat van haar vereijscht wordt: Nederlanders over Turkse vrouwen” in ‘Basjibozoek, Leeuwarden 1989, onder redactie van Hans Theunissen en Wim Meulenkamp.

Begeleidende tentoonstellingen in het Prinsessehof in Leeuwarden en in het Volkenkundig Museum te Rotterdam, 1989.
Rondleidingen en inleidingen.

Bijdrage over het culturele leven in Diever, in het Geschiedenisboek van Diever, redactie Harry Gras en Jan Bos, Assen 1992.

Het eerste huis van Leeuwarden: van Burmaniastins tot stadskantoor, Leeuwarden 1994.

Inleiding “Johannes Rutten, beeldchroniqueur van gesloopt Dordrecht” voor Het Dordrecht van Rutten, Dordrecht 2004.

“Archief wordt kunst” in het maartnummer van Het Nederlands Archievenblad, maart 2006.

Poëzie en proza

“Vogelkoningen” in bundel Roodborst vlamt in sprokkelhout. Natuurgedichten van ‘Grasduinen’, november 2009

“Vogelkoning” in Onder Dieren. Gedichtenbundel uitgeverij Kontrast 2009

“Mijn dichter-vader” in bundel Oogst 2009 van Gezelschap De Lege Ton van Diogenes, 2009

“Jouw liefde spiegelt mijn liefde” in 1001 Liefdesbrieven, deel 6, 2009

Vlinderbladeren, gedichtenbundel, 2010 bij het werk van Liesbeth Bijkerk. Marleen Renders.

“Mijn (g)orgelende directeur” in Vijf Orgelverhalen. Vijf vrolijke en minder vrolijke vertellingen met het orgel als hoofdthema, Stichting Orgelstad Leiden, 2010.

Presentaties, voordrachten en overige werkzaamheden

Voordracht symposium ‘ Turkije minder ver weg dan je denkt’ over het beeld van “de Turk” in de westerse cultuur vanaf de Middeleeuwen tot de Franse Revolutie, Rijksuniversiteit Utrecht, zomer 1985.

Voordracht over het Nederlands archiefwezen in internationaal perspectief tijdens de openingsceremonie van de Internationale Archiefstage, 1991 (Frans).

Voordracht tijdens ICA – congres in Wenen over personeelsmanagement, 1993 (Duits).

Voordracht tijdens een internationaal archiefcongres in Manchester over dienstverlening en automatisering, 1994 (Engels).

Voordracht tijdens de aanbieding van een deel in de “Leeuwarder Historische Reeks” in De Waag over de herkomst van straatnamen, 1995.

Voordracht voor de Leeuwarder Historische Vereniging over de gevolgen van het Emancipatiedecreet voor de Joden 1796, 1996.

Voordracht voor de Interkerkelijke Vereniging Noord Nederland over de gevolgen van het Emancipatiedecreet voor de Joden 1796, 1996.

Presentaties eigen werk Kunstacademie periode 1996-2000. M.n. “Out of the site/at the site” masterclass o.l.v. Tadashi Kawamata (1998) en eindexamen-presentatie ‘Voorouderarchief’.

Presentatie eigen werk t.b.v. project Stadsarchief/ Imagoteam (september 2004).

Digitaal Atelier op de website van het AKKV: www.AKKV.nl (permanent).

Ondersteunende werkzaamheden tbv de expositie over Johannes Rutten in het Dordrechts Museum, september 2004, ondermeer samenstelling historische stadswandeling en rondleidingen.

Voordracht tijdens de opening van de tentoonstelling over Rutten, over het leven en werk van de kunstenaar, in het Dordrechts Museum, september 2004.

Tentoonstelling ‘Leeftocht’ in museum Slager te Den Bosch (februari 2005):inrichting tentoonstelling, selectie materiaal en presentatie eigen werk.

Ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de tentoonstelling ‘Dromen van Dordrecht’ (2 april tot 21 aug. 2005) in Dordrechts Museum: ondersteuning selectie materiaal, inrichting vitrines en organisatie activiteitenprogramma en uitvoering van dat programma (workshops/stadswandelingen/orgelconcerten).

Organisatie tentoonstelling Ahmet Polat Gemeentehuis Alblasserdam: ‘Home is where I left my dreams…..’, (januari – maart 2005).

Bronnenonderzoek en advisering selectie materiaal t.b.v. de tentoonstelling ‘Ongenode Gasten’ in de Kunstkerk te Dordrecht, 15 april – 2 mei 2005

Voordracht over de tentoonstelling Ongenode Gasten voor de Probusclub Schouwen-Duiveland, mei 2005.

Voordracht over de Geschiedenis van de Vrouwenemancipatie vanuit persoonlijk perspectief, met een uitleg over de historische situatie in Dordecht voor de Soroptimistenclub, juni 2005.

Presentatie archief’kunst’ projecten tijdens de open dag van 2005 in de Kunstkerk te Dordrecht.

Voordracht over de Nederlandse ervaring in het archiefwezen met productbegroting voor Nederlands-Duits-Belgisch Archiefcongres in Trier en dagvoorzitter van de plenaire sessie over dit onderwerp, (voertaal Duits)Trier mei 2006.

Voordracht voor de deelnemende kunstenaars aan de Kunsttour 2006 in Maastricht over de relatie archief en kunst, oktober 2006.

Voorbereiding van de tentoonstelling ‘Ziel en Zaad’ en substantiële bijdrage in de tentoon te stellen werken, Huizer Museum november 2006-maart 2007.

Studiedag over de dienstverlening in het Nedelands archiefwezen voor de directie en medewerkers van het Bisdom Keulen, 11 november 2007 (Duits).

Bronnen- en omgevingsonderzoek naar architect Peutz en de Jan van Eyck (kunstacademie) in Maastricht, 2008.

Finissage Paolo Sistilli, Italiaans Instituut te Amsterdam, 23 november 2011. Voordracht uit bundel ‘Water als Beton’.

Onderzoeksvoorstel OU, ‘Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919) en de neogotiek in het Rijnland’ (2012-2013).

Diverse voordrachten in het kader van mijn  Mengelberg-onderzoek

31 october 2014: ‘”Prüfet alles und behaltet das Beste”het werk van Wilhelm Mengelberg in Bonn’ tijdens de promovendidag van de OU.

26 januari 2015: Oberseminar Kunstgeschiedenis Universiteit Bonn: ‘Prüfet alles und behaltet das Beste’.

25 maart 2015: Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis: ‘Wilhelm Mengelberg en de verloren gegane neogotiek in het Rijnland: het Thomas à Kempismonument in Zwolle’.

26 maart 2015: Promovendidag OU: ‘Grote en kleine ego’s in documenten: het familiearchief De Geer van Jutphaas en de archiefsplinters van de familie Mengelberg’.

17 april 2015:  Verein für christliche Kunst Köln’e.a. in de St. Maria Rosenkranzkirche en de St. Vitus in Mönchengladbach:’Eine stumme Predigt der Kunst’: Wilhelm Mengelberg in Mönchengladbach.

24 april 2017: voordracht onderzoeksschool kunstgeschiedenis in het kader van promotie-onderzoek ‘de genealogie van de cathedra’.

15 maart 2018: voordracht vakgroep University Tilburg, katholieke universiteit Utrecht, theologie.

Websites

Dordrecht en ommelanden: site over de geschiedbeoefening in de regio. 2003-2005 (niet meer in de lucht)

www.anneliesabelmann.com

www.themengelbergstudios.com