Verplichte vaarroute

verplichte vaarroute

pas op gevaarlijke stoffen
bij Groothoofd wit waterbord
lettertype dreigend kort
door breekgolven getroffen
pas op gevaarlijke stoffen

verplichte vaarroute
Groothoofd: drie rivieren stromen
drie vaargeulen vol onzichtbaar gif
goed verpakt in zeemansdromen
pas op gevaarlijke stoffen

verplichte vaarroute
waar Sinterklaas voor anker gaat
staan giftig geverfde smoeltjes
crêpe papieren mutsen op maat
pas op gevaarlijke stoffen

Groothoofd: Dordrechts poort
die leidt naar giftig water
in zijn soort
verbazend mooi en groot

verplichte vaarroute
vaarroute verplicht

februari 2013