Personalia

Informatie:
Annelies M. Abelmann
Contact via: a.abelmann@outlook.com

Huidig:
2019: PhD Researcher van de vakgroep Religie en Erfgoed van de Theologische Faculteit, Rijksuniversiteit Groningen.

Functies in archiefinstellingen:
Hoofd van de afdeling Archieven, Collecties en Dienstverlening van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Relatiebeheerder voor de regio van het stadsarchief Dordrecht en integraal projectleider van twee projecten, namelijk de verbetering van de digitale dienstverlening (virtueel historisch atelier/website over regionale bewoningsgeschiedenis) en verbetering fysieke dienstverlening (oprichting van een dependance van de studiezaal in de bibliotheek) (2003-2006). Senior archivaris van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland en plv gemeentearchivaris.

Interim hoofd van de afdeling Archieven van het gemeentearchief Rotterdam. (2000-2001). Medewerker moderne archieven van het gemeentearchief Amsterdam op ad hoc basis (1997-2000). Directeur van het gemeentearchief van Leeuwarden.(1992-1997). Hoofd van de afdeling Externe Dienstverlening van het Rijksarchief in Drenthe.(1988-1992)

Vrijwilligerswerk en nevenfuncties:
Bibliotheekmoeder basisschool Maastricht (2006-2008)
Freelance rondleider Dordtse musea (2002-2006)
Medeoprichter en actief lid medezeggenschapsraad kinderopvang ‘Home Run’. (2004-2006)
Medewerker ‘At the site/out of the site’, kunstacademie in de 21e eeuw. Masterclass olv Tadashi Kawamata (Minerva, 1998-2000)
Actief op de lagere school als hulpmoeder handenarbeid (1996-2000)
Vrijwillig medewerker Speel-o-theek Vossenpark in Leeuwarden (1996-2000)
Docente Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw (1993)
Docente paleografie voor gevorderden (1988-1992)
Medeoprichter en bestuurslid van de Asser Historische Vereniging (1990-1992)
Excursie en scriptiebegeleider derdejaars studenten Kunstgeschiedenis Berlijn (1985)
Bestuurslid van de St. Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut Utrecht (secretaris) 1986-1990

Opleidingen en cursussen
Cursus Strategisch Management Archiefdiensten aan opleidingscentrum De Baak (najaar 2006)
Cursus medezeggenschapsraad Kinderopvang (BOINK) (2005)
Bijscholingscursus ‘Kennis Nabij’ (2001-2003)
Cursussen onderhandelen, conflicthantering, timemanagement, funktionerings- en beoordelingsgesprekken, opstellen productbegroting en vaststellen kerngetallen en algemeen projectmanagement (1992-1995)

Opleidingen:

Kunstacademie Minerva, Autonome Beeldende Kunst (1996-2000). ‘Stage International des Archives’ te Parijs (1991)Postdoctorale opleiding. Hoger / wetenschappelijk Archiefambtenaar met stage in het Rijksarchief van Utrecht (1986-1988). Opleiding Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht met meerdere bijvakken, zoals filosofie, boekwetenschap, middeleeuws latijn, Osmaanse taal- en letterkunde, muziekwetenschap, provinciale archeologie, 18e eeuwse studies en 17e eeuws dwarsverband (1986 cum laude)

Middelbare school: Atheneum A met latijn aan het St. Willibrordcollege van Goes (1980)

Incentives en gratificaties:
. 1989, gratificatie voor projectleiderschap Archeion
. 1990, gratificatie ikv loopbaanbeleid en human resources management
. 1991, internationale archiefstage
. 1994, internationaal archiefcongres Manchester

Competenties geanalyseerd in diverse capaciteiten- en functie assessment tests, waarvan de laatsten in 2005 – 2006: Academisch niveau met zeer hoge score op sociaal-praktisch gebied en hoge score op zowel verbaal als rekenkundig abstractieniveau/ Stressbestendigheid/ Resultaatgericht met oog voor relaties/ Sociaal/ Flexibel/ Klantgericht/ Behoefte aan uitdaging/ Creatief en artistiek/ Origineel.