Personalia

Annelies M. Abelmann
Contact via a.abelmann@outlook.com

Huidig

2019: PhD Researcher extern en parttime van de Theologische Faculteit, Rijksuniversiteit Groningen.

Beeldend kunstenaar, schrijver en dichter.

Functies in archiefinstellingen 1988- 2007Hoofd van de afdeling Archieven, Collecties en Dienstverlening van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Relatiebeheerder voor de regio van het stadsarchief Dordrecht en integraal projectleider van twee projecten, namelijk de verbetering van de digitale dienstverlening (virtueel historisch atelier/website over regionale bewoningsgeschiedenis) en verbetering fysieke dienstverlening (oprichting van een dependance van de studiezaal in de bibliotheek) (2003-2006). Senior archivaris van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland en plv gemeentearchivaris. Interim hoofd van de afdeling Archieven van het gemeentearchief Rotterdam.. Medewerker moderne archieven van het gemeentearchief Amsterdam op ad hoc basis. Directeur van het gemeentearchief van Leeuwarden. Hoofd van de afdeling Externe Dienstverlening van het Rijksarchief in Drenthe.

Overige werkzaamheden

Freelance rondleider Dordtse musea (2002-2006).
Medewerker ‘At the site/out of the site’, kunstacademie in de 21e eeuw. Masterclass olv Tadashi Kawamata (Minerva, 1998-2000).
Docente Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw (1993).
Docente paleografie voor gevorderden (1988-1992).
Bestuurslid van de Asser Historische Vereniging (1990-1992).
Excursie en scriptiebegeleider derdejaars studenten Kunstgeschiedenis Berlijn (1985).
Bestuurslid van de St. Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut Utrecht (secretaris) (1986-1990).

Opleidingen en cursussen

Cursus Strategisch Management Archiefdiensten aan opleidingscentrum De Baak (najaar 2006).
Bijscholingscursus ‘Kennis Nabij’ (2001-2003).
Cursussen onderhandelen, conflicthantering, timemanagement, funktionerings- en beoordelingsgesprekken, opstellen productbegroting en vaststellen kerngetallen en algemeen projectmanagement (1992-1995).

Opleidingen

Kunstacademie Minerva, Autonome Beeldende Kunst (1996-2000). ‘Stage International des Archives’ te Parijs (1991). Postdoctorale opleiding Hoger of wetenschappelijk Archiefambtenaar met stage in het Rijksarchief van Utrecht (1986-1988). Opleiding Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht met meerdere bijvakken, zoals filosofie, boekwetenschap, middeleeuws latijn, Osmaanse taal- en letterkunde, muziekwetenschap, provinciale archeologie, 18e eeuwse studies en 17e eeuws dwarsverband (1986 cum laude).

Incentives en gratificaties

. 1989, gratificatie voor projectleiderschap Archeion.
. 1990, gratificatie ikv loopbaanbeleid en human resources management.
. 1991, internationale archiefstage.
. 1994, internationaal archiefcongres Manchester.