De 150e verjaardag van de slag bij Porte Pia in Rome wordt gevierd met een schilderij van een Limburgse kunstenaar: Charles Max Quaedvlieg

De werkgroep ‘Charles Quaedvlieg’ wil graag aandacht vestigen op de lancering van een serie postzegels met een zeer exclusieve eerstedagsuitgave naar aanleiding van de 150e verjaardag van een geruchtmakende episode in de definitieve eenwording van Italië. De beelddrager hiervoor is een schilderij van de, hier te lande nauwelijks bekende, schilder Charles Max Quaedvlieg (Valkenburg 1823- 1874 Rome). Het is getiteld ‘Breccia di Porta Pia’.

Vier postzegels, met zorgvuldig geselecteerd eigentijdse motieven, laten 19e en 20e eeuwse visies zien op de slag bij één van de beroemdste poorten van Rome die, op zijn oude dag, door Michelangelo ontworpen is.

De overwinning van het ‘Corpo dei Bersaglieri’ op 20 september 1870 betekende de definitieve ondergang van Pius IX als wereldlijk heerser en een voortijdig einde van het Eerste Vaticaans Concilie. De dapper strijdende pauselijke zoeaven, onder wie opvallend veel Nederlanders gingen eervol ten onder, nadat de Franse troepen de steun aan de paus opgaven om Napoleon III te redden die Pruisen binnen gevallen was. Pius IX, de hopeloosheid van de situatie snel inziend, reageerde adequaat door zich over te geven.

Van de slag werden door meerdere kunstenaars verschillende impressies gemaakt. Quaedvlieg heeft zijn weergave vermoedelijk naar een houtgravure uit een geïllustreerd nieuwsblad vervaardigd. Het is niettemin opmerkelijk dat de initiatiefnemers zoveel aandacht aan juist dit schilderij geven.

De bekende Dr. Schaepman, in 1870 in Rome vertoevend,  omschreef de kunstenaar als een ‘miniaturist’. Een onderscheiding die zeker ook van toepassing is op dit schilderij, dat slechts 14 x 21 cm meet (olieverf op doek). Het bevindt zich in Collezione Apolloni te Rome.

De genoemde werkgroep probeert al geruime tijd zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over Charles Quaedvlieg en deze voor een breed publiek toegankelijk te maken. Zij bestaat uit een verre nazaat in de zijlinie, Winand Quaedvlieg als genealogisch onderzoeker zeer deskundig, de Limburgkenner dr. Antoine Jacobs en drs. Michiel Roding, kunsthistoricus en (co-) auteur van het standaardwerk over Nederlandse kunstenaars in Italië in de 19de eeuw ‘De Blijvende Verlokking’. Een vervolg hierop is in voorbereiding.

Voor verder informatie: 043-3628363

november 2020