negen wereldschepen
doorkruisen even zoveel zeeën
op even zoveel golfstromen
gaan voor anker in wereldhavens
en schrijven watertaal