LIJST VAN PERSONALIA
Persoonlijke gegevens:
Naam : Abelmann, Annelies Maria
Adres : Hunnenweg 42, 6224 JP te Maastricht
Telefoon : 043-3628363,
E-mail : a.abelmann@outlook.com
Geb.datum : 18-09-1961
Burg.staat : gehuwd, twee dochters (1994 en 1999)

Huidige situatie:
Sinds maart 2007 onafhankelijk.

Laatste functie:
Hoofd van de afdeling Archieven, Collecties en Dienstverlening van het Regionaal Historisch Centrum Limburg sinds maart 2006, met als nevenopdracht de projectleiding van Mais Flexis. Leidinggevende van 20 medewerkers en 43 vrijwilligers.

Voorgaande functies:
Relatiebeheerder voor de regio van het stadsarchief Dordrecht en integraal projectleider van twee projecten, namelijk de verbetering van de digitale dienstverlening (virtueel historisch atelier/website over regionale bewoningsgeschiedenis) en verbetering fysieke dienstverlening (oprichting van een dependance van de studiezaal in de bibliotheek) (2003-2006)

Senior archivaris van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland en plv gemeentearchivaris. Tevens projectleider van de invoering van Atlantis en aangever van het INK kwaliteitsmonitor. Werkleiding aan studiezaal en bibliotheek (3 medewerkers en aansturing vrijwilligers (20 personen) (2001-2003)

Interim manager van de afdeling Archieven van het gemeentearchief Rotterdam. Tevens projectleider van de implementatie van een selectie instrumentarium voor moderne archieven en de samenvoeging van de afdeling Archieven met de afdeling Relaties. Leidinggevende van 15 medewerkers. (2000-2001)

Medewerker moderne archieven van het gemeentearchief Amsterdam op ad hoc basis (1997-2000)

Directeur van het gemeentearchief van Leeuwarden. Tevens projectleider conservering en mat. verzorging (Deltaplan Cultuurbehoud), automatisering en hervorming van de dienstverlening (o.a. inrichting archiefwinkel en tentoonstellingsruimte). Integraal manager en leidinggevende van 13 medewerkers en 10 buiten formatieve krachten. (1992-1997)

Hoofd van de afdeling Externe Dienstverlening van het Rijksarchief in Drenthe. Tevens projectleiding invoering Archeion en van de projecten Human Resources Management en Loopbaanbeleid bij de Rijksarchiefdienst. Leidinggevende van 10 medewerkers (1988-1992)

Voorgaande nevenfuncties:
Bibliotheekmoeder basisschool Maastricht (2006-2008)
Freelance rondleider Dordtse musea (2002-2006)
Medeoprichter en actief lid medezeggenschapsraad kinderopvang ‘Home Run’
(2004-2006)
Medewerker ‘At the site/out of the site’, kunstacademie in de 21e eeuw. Masterclass olv Tadashi Kawamata (Minerva, 1998-2000)
Actief op de lagere school als hulpmoeder handenarbeid (1996-2000)
Vrijwillig medewerker Speel-o-theek Vossenpark in Leeuwarden (1996-2000)
Docente Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw (1993)
Docente paleografie voor gevorderden (1988-1992)
Medeoprichter en bestuurslid van de Asser Historische Vereniging (1990-1992)
Excursie en scriptiebegeleider derdejaars studenten Kunstgeschiedenis Berlijn (1985)
Bestuurslid van de St. Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut Utrecht (secretaris) 1986-1990

Opleidingen en cursussen
Cursus Strategisch Management Archiefdiensten aan opleidingscentrum De Baak
(najaar 2006)
Cursus medezeggenschapsraad Kinderopvang (BOINK) (2005)
Bijscholingscursus ‘Kennis Nabij’ (2001-2003)
Kunstacademie Minerva, Autonome Beeldende Kunst (1996-2000)
Cursussen onderhandelen, conflicthantering, timemanagement, functionerings-
en beoordelingsgesprekken, opstellen productbegroting en vaststellen kerngetallen
en algemeen projectmanagement (1992-1995)
‘Stage International des Archives’ te Parijs (1991)
Post doctorale opleiding Hoger Archiefambtenaar met stage in het Rijksarchief
van Utrecht (1986-1988)
Opleiding Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht met
meerdere bijvakken, zoals filosofie, boekwetenschap, middeleeuws latijn,
Osmaanse taal- en letterkunde, muziekwetenschap, provinciale archeologie,
18e eeuwse studies en 17e eeuws dwarsverband (1986 cum laude)
Atheneum A met latijn aan het St. Willibrordscollege van Goes (1980)

Incentives en gratificaties
. 1989, gratificatie voor projectleiderschap Archeion
. 1990, gratificatie ikv loopbaanbeleid en human resources management
. 1991, internationale archiefstage
. 1994, internationaal archiefcongres Manchester

Competenties geanalyseerd in diverse capaciteiten- en functie assessment tests
2005 – 2006:

Academisch niveau met zeer hoge score op sociaal-praktisch gebied en hoge score op zowel verbaal als rekenkundig abstractieniveau
– Stressbestendigheid
– Resultaatgericht met oog voor relaties
– Sociaal
– Flexibel
– Klantgericht
– Behoefte aan uitdaging
– Creatief en artistiek
– Origineel