Voetbalkanonnen en de toren van Pisa II

Zou er een verband bestaan tussen het succes van de Nederlandse voetbalvrouwen en de plotseling gevoelde urgentie bij het Nederlandse leger om weer tanks en kanonnen aan te schaffen en in gebruik te nemen? Als ik het goed begrepen heb uit de NRC podcast staat het Russische leger al aan de poorten van de Baltische staten te rammelen en moeten wij Nederland daar gaan verdedigen. Dat kan alleen met tanks want anders word je niet serieus genomen, zo vertelde de hoogste legerbaas. Is dat zo?

Kom op jongens, jullie kunnen heus wel goed voetballen hoor. Gewoon eerder met ballet beginnen: dan leer je een pirouetje, je benen goed naar buiten draaien en een spagaat. Dat bevordert het betere benenwerk en vermindert de kans op blessures.

De Toren van Pisa is nog niet omgevallen sinds gisteren. Vorige week maandag kreeg ik mijn eerste NRC officieel in de bus en ga weer pittig met een nieuw dagblad aan de slag. Bevalt tot op heden prima, want de krant heeft een indrukwekkende verjonging doorgemaakt die mijn vorige dagblad nog in het verschiet heeft liggen. Daarbij werd Limburg onverwacht flink kritisch onder de loep genomen. Ook een enkele reactie op deze nieuwsgaring werd geplaatst en daarin viel op dat het bedrag van slechts 2 miljoen euri, geloof ik, toch maar als een schijntje beschouwd werd vergeleken bij de enorme bedragen die verloren gaan bij grootscheepse projecten bij overheidsbedrijven die mislukken.

Hoeveel onvrijwillig arbeidsongeschikte en niet meer aan het werk komende wachtgelders met een bescheiden uitkering in Limburg passen er wel niet in twee miljoen euro’s? Een bedrag dat verdeeld werd over nog geen handjevol mensen dat met één dag werken een heel maandsalaris opstrijkt na ook nog eens officieel uit de bocht gevlogen te zijn in voorgaande functies en de rest van de week vrolijk doorkomt al netwerkend in zomerse tuinen met glazen champagne in de hand en op zondag na de mis al peperdure vlaai-etend de komende week doorspreekt? En zijn daarin ook de extra onkostenvergoedingen verrekend, zoals representatiekosten of presentiegelden? Al met al zullen de stumperds in aantal nog steeds niet hoger zijn dan het aantal varkens dat in deze provincie woont gelukkig. Ach, alles is relatief.