Uit de reeks : ‘En hier reden wij toen verkeerd’ (voorjaar 2019)

Le musée malgré tout

 

Ondanks alles een museum

willen stichten voor een ander,

maar vooral voor jezelf.

 

Ondanks alles een monument

willen oprichten voor een kind,

maar vooral voor jezelf.

 

Een museum, slechts een nieuw dak

boven een verzameling of

collectie van opa.

 

Niet jouw oude troep, lieu-de-

mémoire voor de overwinning

in een verloren oorlog.

 

Allemaal musea en mo-

numenten van verloren

zelfbehoud voor een ander.

 

Eigenlijk alleen voor jezelf,

monument van de ondergang,

slechts un musée malgré tout.

 

DSC_4517 (2)