Lock- down of ‘Blijf op uwen kot’

Het is net als bij wetenschappelijk onderzoek van welke aard dan ook, als je de definitie niet helder hebt, dan ontstaat er verwarring en over die verwarring kun je tot in alle eeuwigheid in elke discussie je nek breken. Dat geldt ‘lockdown’, maar ook voor een begrip als ‘kudde- immuniteit’, waarvan eigenlijk niemand nou precies weet wat het inhoudt. Het is een abstract verhaal waarop waarschijnlijk wiskundige modellen zijn losgelaten en die in gewone mensenwoorden eigenlijk niet te begrijpen valt. Want heb je de definitie klaar, dan begin je weer over wat een kudde nu precies is en hoe lang immuniteit mag duren. Dat is precies de reden waarom de keuze van veel landen voor deze strategie afgevallen is en alleen Groot- Brittannië en Nederland er wel voor gaan. Ik blijf de vage indruk houden dat dat komt omdat het zoveel ruimte geeft om te improviseren en bij te sturen na jaren van laissez- faire. Nou ben ik wel een voorstander van lockdown (om het even welke), maar dat is niet gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, maar op het feit dat alle landen van de EU één lijn moeten volgen. Het virusje draagt geen id- kaartje bij zich en weet niet wat een grens is.

Maar goed, de wetenschappers en de verantwoordelijken zijn consciëntieus en betrokken en werken zó hard dat elk gewoon mens, dat nu thuis zit zich schaamt, geforceerd nadenkt over mogelijke acties als bloed geven, helpen met schoonmaken in ziekenhuizen en mondkapjes brengen naar huisartsenposten. Ooit heb ik eens sociaal vrijwilligerswerk overwogen, toen ik uit welingelichte kringen het advies kreeg dat niet te doen. ‘Dat moet je die mensen niet aandoen.’  Ik richt nu mijn vrijwilligerspijlen maar op de levende en dode natuur: dat kan volgens mij geen kwaad. Alhoewel, zo zeker ben ik daar ook weer niet van.

Maar goed, elke drang om hulp te verlenen moet ik dus kop indrukken en ik moet toezien hoe een minister flauwvalt onder spervuur van partijpolitieke kritiek terwijl wij in een crisis- situatie zijn. Ik begrijp de jonge honden wel, maar denk: ga nu eens naast deze verantwoordelijke staan en er niet pal tegenover. Ook zonder deze toon, was de boodschap wel overgekomen en je ziet en hoort toch dat de verwarring over de definitie of het beeld dat wij van een lock down hebben, niet duidelijk is. Waarom jaag je die mensen zo over de kling? 

De manier waarop wij in Nederland de crisis begeleiden, wordt in België evenwel niet enthousiast ontvangen zo blijkt uit ‘Terzake’, juist om dat gebrek aan solidariteit, Er wordt flinke kritiek geuit op het feit dat wij niet samen met België de horeca gesloten hebben, waardoor de Belgische bierdrinkers en masse de grens overtrokken om hier hun heerlijke biertjes te drinken. Er is een Belgische lock down, een Franse, een Nederlandse en een Duitse en die zijn allemaal anders. Ik vind dat Groot- Brittannië iets minder als voorbeeld moet gelden, omdat ze vrijwilliger de EU verlaten hebben en omdat er een flinke bak zout water tussen het eiland en het vaste land ligt. Hadden ze maar eerder de vliegvelden moeten afsluiten, maar daar zat Trump weer verwarring in te zaaien, door nu juist wel met Groot- Brittannië het vliegverkeer in de lucht te houden.

Maar eigenlijk weet ik nu dus helemaal niet meer precies over welke lock down wij het hebben. Het zou fijn zijn om daar iets meer over te weten, want je kunt nu bijna geen boodschappen meer doen. De ene winkel is gewoon open en verwelkomt je van harte zonder Corona- maatregelen behalve de meest normale, de andere winkel is ook open maar de medewerkers vluchten weg als er een klant binnenkomt en verwijzen bij het afrekenen naar de zelf- scanapparatuur die snel gerealiseerd is, waardoor je als klant staat te hannesen met hangertjes die altijd zo ingewikkeld aan bh’s hangen (normaal haalde kassière die eraf) en ze ergens weg te leggen (waar?)  en de derde is dicht tot nader order en vraagt om je vers gehakte schoenen later op te halen. Goed nieuws is evenwel dat ‘mijn’ AH eindelijk weer bevoorraad schijnt te zijn: ik zag de vrachtwagens aankomen en de vakkenvullers kunnen weer aan de gang. Gelukkig zijn het zulke jonge mensen, op wie het virus niet zoveel vat heeft. 

En dan weer die kudde- immuniteit: de Belgische hoogleraar had er geen goed woord voor over en verwees naar de bijna wetenschappelijk vastgestelde feiten dat het virus in China na verloop van tijd gewoon weer de kop op zou steken en zich opnieuw zal verspreiden. En hij had nog een paar wetenschappelijke redenen meer, waarom wij op de verkeerde weg in Nederland zijn, maar die kan ik even niet meer herhalen. Ik heb het niet meer zo helder voor ogen eigenlijk. De kern was evenwel dat er één lijn getrokken had moeten worden tussen de EU- landen. 

Was dit nu niet een mooie taak geweest voor onze Frans Timmermans? Een ad- hoc commissie in het leven roepen om een soort ‘Bescherming Bevolking’ voor alle EU- landen af te spreken: die terugdringing van het stikstof en co2 uitstoot is voor de komende maanden toch gerealiseerd.

In ieder geval vind ik wel dat het aan de Belgen zelf ligt, dat zij in het Zeeuwse (nauwelijks besmettingen daar volgens de RIVM- kaart), het Brabantse en Limburgse besmet zijn geraakt. Al twee weken geleden bracht radio ‘Stubru’ (Studio Brussel: de favoriete zender van mijn knutselende geliefde) de slogan: ‘Blijf op uwen kot’ in de wereld. 

Dat is nu eens een goede definitie van een lock down: ‘Blijf op uwen kot.’