Deze dag een heel leven

Liefde in tijden van Corona 2: ‘3, 2, 1 en ……..mispoes’

Maandagavond kregen wij te horen dat de regering kiest voor een ‘intelligente’ lock down. Geen volledige lock down zoals in de ons omringende landen, geen uitbreiding van de testmogelijkheden (Wordt daar überhaupt wel over nagedacht? Ik denk het wel natuurlijk, want de hele wereld heeft nu dit probleem van het tekort aan ‘testkits’. In plaats […]

Lock- down of ‘Blijf op uwen kot’

Het is net als bij wetenschappelijk onderzoek van welke aard dan ook, als je de definitie niet helder hebt, dan ontstaat er verwarring en over die verwarring kun je tot in alle eeuwigheid in elke discussie je nek breken. Dat geldt ‘lockdown’, maar ook voor een begrip als ‘kudde- immuniteit’, waarvan eigenlijk niemand nou precies […]